VPN və VPLS vasitəsilə

Müştərilərin korporativ şəbəkəsinin təşkili

IP Telefoniya

Korporativ müştərilər üçün rabitə şəbəkəsi

Optik lif üzərindən

1000 Mbit/s.sürətə qədər qoşulma imkanı

Şəhər telefonları ilə

10 Mbit/s. sürətə qədər "Download"

IPTV

Ölkənin ən zəngin məzmunlu IPTV xidməti

Elektron ödəniş şəbəkələri